Cookies

Privacy van onze bezoekers en klanten

De Privacy Policy voor Bezoekers en Klanten geldt voor iedereen die de website www.modeshow.be bezoekt, hierna de Site genoemd

1. Beheer
De Site staat onder beheer van YCA Trade BV. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2.1 Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de Site worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2.2 We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Verzamelde informatie

3.1 Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens van onze klanten, aspirant klanten en bezoekers van de Site:

 • Contactgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, rijksregisternummer.
 • Factuurgegevens zoals creditcard- of bankpasnummer, ACH-betalingsgegevens en factuuradres.
 • Identificatiegegevens zoals gebruikersnaam, accountnummer, wachtwoord en IP-adressen.
 • Demografische gegevens van onze klanten, kandidaten van klanten en bezoekers van de Site.
 • E-mailadressen, namen en contactgegevens van bezoekers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

3.2. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die wij van deze personen verzamelen uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • De levering van de Services aan onze klanten.
 • Het bijhouden van klantenactiviteiten.
 • Het bijhouden van klantengegevens.
 • Het beheer van de klantaccounts.
 • Reacties op service- of ondersteuningsverzoeken van een klant.
 • Marketingdoeleinden.

3.3. Wij delen jouw persoonlijke gegevens alleen met derden (onze tussenpersonen) indien dit absoluut noodzakelijk is om een goede Service te kunnen blijven verlenen. Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.

3.4. Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld of verspreid naar een andere partij waarmee we een handelsovereenkomst, nu of in de toekomst aangaat. Als wij worden overgenomen bij een fusie, overname of verkoop van alle of zo goed als alle bedrijfsmiddelen, word je via e-mail, op onze Site en/of via post op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in het gebruik van je persoonlijke gegevens, alsmede van eventuele keuzes die je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een faillissement, insolventie of liquidatie, dan kan de database waarin uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, worden behandeld als bedrijfsmiddel van ons en kan deze worden overgedragen aan een derde.

3.5. Klanten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden en beveiligen van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Klanten of bezoekers van de Site kunnen zich afmelden voor reclame of promotie-e-mails van ons door op de afmeldingslink te klikken in de berichttekst in al onze elektronische communicatie. Klanten of bezoekers van de Site kunnen hun verzoek om te worden verwijderd uit dergelijke communicaties ook direct e-mailen naar het emailadres op voornoemde Site. Ook kunnen wij gegevens volgen en analyseren waarmee jij als persoon niet te identificeren bent en kunnen we gebruiks- en volumestatistieken verzamelen van onze Sitebezoekers, aspirant klanten en klanten en deze informatie in gebundelde vorm leveren aan derden.

3.6. Marketing: We bieden de bezoekers de mogelijkheid om zich aan of af te melden voor toekomstige communicatie van het bedrijf. Als je deze informatie niet langer wenst te ontvangen, kun je je e-mailvoorkeuren aanpassen via de link “Unsubscribe” [Afmelden] die je vindt in de e-mails die we je sturen.

4. Ons gebruik van Cookies, logbestanden, plug-ins voor sociale media en andere tracking-technologieën

4.1. Technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt door ons en door onze partners, dochterbedrijven of service-aanbieders. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersbasis als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

4.2. Logbestanden: wij verzamelen bepaalde gegevens automatisch en slaan deze op in logbestanden. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld internetprotocol (IP)-adressen, browsertypen, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en exitpagina’s, besturingssystemen, datum-/tijdstempel, clickstream-gegevens, de bestanden die u op onze site worden bekeken (bijv. HTML-pagina’s, grafieken enz.), om trends in de verzameling te analyseren en de Site te beheren. We koppelen deze automatisch verzamelde gegevenssets aan eventuele persoonlijke gegevens van jou die we al hebben opgeslagen.

4.3. Cookies: Wij gebruiken cookies om gebruikersinstellingen te onthouden (bijv. taalvoorkeur) en voor je authenticatie wanneer je de Site bezoekt of de Service gebruikt, zoals van toepassing. De volgende informatie helpt je om de verschillende soorten cookies die we gebruiken, te begrijpen:

 • Strikt noodzakelijk: cookies zijn nodig voor de werking van de Site. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies die gebruikers nodig hebben om een account aan te maken of in te loggen om delen van de Site te beveiligen en cookies die nodig zijn om foutmeldingen of succesberichten te tonen aan de gebruiker.
 • Sessiecookies deze bevatten versleutelde informatie waarmee het systeem jou kan identificeren terwijl je ingelogd bent. Sessiecookies bestaan slechts voor de duur van een onlinesessie. Ze verdwijnen van je computer wanneer je de browsersoftware sluit of de computer uitschakelt. Met deze informatie kunnen we je transacties en verzoeken verwerken. Met sessiecookies kunnen wij controleren of je bent wie je zegt dat je bent nadat je bent ingelogd.
 • Permanente cookies zijn cookies die alleen wij kunnen lezen en gebruiken om te verifiëren dat je een klant of een bezoeker bent die zich heeft aangemeld, om je voorkeuren, zoals taal, land en laatste aankoop te herkennen en te behouden of om bepaalde soorten inhoud te ontvangen. Permanente cookies blijven op je computer aanwezig nadat je de browser hebt gesloten of de computer hebt uitgeschakeld. Deze bevatten informatie zoals een unieke identificator voor je browser. Wij gaan extra zorgvuldig om met de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die in permanente cookies wordt opgeslagen. Wij slaan bijvoorbeeld geen accountnummers of wachtwoorden op in permanente cookies. Gebruikers of bezoekers die de acceptatie van cookies uitschakelen in hun webbrowser, kunnen niet alle aspecten van onze service gebruiken.
 • Targeting cookies zijn cookies die de gebruikersnaam van een gebruiker, de verwijzende gebruiker bij gebruik van een verwijzingsnetwerk en de verwijzende bron opslaan op de Site.
 • De volgende cookies van derden kunnen worden gebruikt:
  • Google Analytics– de Site maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen. Dit helpt ons om de werking van de Site te verbeteren.

We wijzen u erop dat andere derden ook cookies kunnen gebruiken. Deze cookies zijn meestal analytische cookies, prestatiecookies of targeting cookies, bijvoorbeeld die van reclamenetwerken of aanbieders van externe services.

4.4. Afmelden: je kunt het gebruik van cookies beheren op het individuele browserniveau. Als je cookies uitschakelt, kun je onze Site nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of delen van onze Site kan dan beperkt zijn. In veel browsers kan een privémodus worden geactiveerd waardoor cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van de browser kan deze modus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst met de meest gebruikte browsers en de verschillende namen voor de “privémodus”:

 • Internet Explorer 8 en nieuwere versies = In Private
 • Safari 2 en hoger = Private Navigation/Browsing
 • Opera 10.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing
 • FireFox 3.5 en nieuwere versies = Private Navigation/Browsing
 • Google Chrome 10 en nieuwere versies = Incognito.

4.5. Sociale media (Functies) en widgets: Onze Site bevat functies van sociale media, zoals Facebook. Via deze functies kunnen je IP-adres en informatie over welke pagina je op onze Site bezoekt, worden opgeslagen en kunnen cookies worden geïnstalleerd zodat de functie naar behoren werkt. Functies van sociale media worden gehost door een derde partij of direct op onze Site gehost. Je interacties met deze functies vallen onder de privacyverklaring van het bedrijf dat deze functies aanbiedt.

5. Toegang tot persoonlijke gegevens die we beheren

5.1 Op verzoek en binnen 45 dagen laten we je weten of we persoonlijke gegevens van jouw hebben of namens een derde verwerken. Daarnaast zullen we redelijke stappen ondernemen om klanten in staat te stellen hun persoonlijke gegevens te corrigeren, wijzigen of verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je sturen naar het emailadres op voornoemde Site.

 • Wij bewaren persoonlijke gegevens die we namens onze Klanten verwerken voor zolang als dat nodig is om onze Services te verlenen aan onze klanten en zolang we daartoe verplicht zijn volgens klantenovereenkomsten. Ook bewaren we deze persoonlijke gegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

6. Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die we bezitten, te beschermen tegen verlies, misbruik en manipulatie. Als je de Service gebruikt via Microsoft Internet Explorer versie 5.0 of hoger, worden gegevens beschermd met Secure Socket Layer (SSL)-technologie met zowel serverauthenticatie als gegevensversleuteling. Op die manier zijn je persoonlijke gegevens veilig terwijl ze worden verstuurd. Verder implementeren we een geavanceerde beveiligingsmethode op basis van dynamische gegevens en gecodeerde sessie-identificatie en host het de Service in een beveiligde serveromgeving met een firewall en andere geavanceerde technologie als bescherming tegen verstoring of inbreuk door indringers van buitenaf. Ten slotte bieden we individuele gebruikersnamen en wachtwoorden die elke keer dat een klant inlogt, moeten worden ingevoerd. Deze beveiligingen helpen bij de bescherming tegen onrechtmatige toegang, om de gegevens nauwkeurig te houden en om te zorgen voor een gepast gebruik van persoonlijke gegevens. Geen enkele methode om gegevens via internet te versturen of elektronisch op te slaan, is echter honderd procent (100%) veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

7. Links naar websites van derden

Onze Service bevat links naar andere websites waarvan het privacybeleid mogelijk anders is dan dat van ons. Als je persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze websites, vallen je gegevens onder het toepasselijke privacybeleid van die derde en zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. We raden je daarom aan om het privacybeleid van iedere website die je bezoekt, zorgvuldig te lezen en eventuele vragen direct te stellen aan deze andere aanbieders.

8. Geen Services voor minderjarigen

Wij verzamelen, naar beste weten, geen gegevens van minderjarigen. Om de Site te gebruiken, moet je minimaal de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid hebben die geldt voor jouw woonplaats. Door de Site te gebruiken, verklaar je minimaal de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid te hebben die geldt voor jouw woonplaats. Wij gebruiken geen applicatie of ander mechanisme om de leeftijd van gebruikers van de Site te controleren.  Alle gegevens die aan ons worden verstrekt, worden gehandeld alsof ze door een volwassene waren verstrekt. We doen alle commercieel redelijke moeite om gegevens van een minderjarige zo snel mogelijk te verwijderen als we ontdekken dat een minderjarige gegevens over hemzelf/haarzelf aan ons heeft verstrekt.

9. Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een of meer bepalingen van dit Privacybeleid in een land, heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van dit Privacybeleid, die volledig van kracht blijven

10. Disclaimer

We zijn gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Indien u hieromtrent vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.